Menaam

Voor de inwoners van de voormalige Gemeente Menameradiel en de 4 dorpen voorheen behorend bij de Gemeente Littenseradiel: Winsum, Baaium, Spannum en Wjelsryp.