Mantelzorgcafé

Woensdag 13 februari / 9.30-11.30 uur

Thema:  Gebiedsteam / WMO
Gastsprekers:  Marleen v.d Berg
Waar: De Skûle Welzijn, Franeker

Woensdag 13 maart / 9.30-11.30 uur

Thema: Mantelzorgen zonder Juridische zorgen
Gastspreker:  Notaris Jelsma Koelma 
Waar: De Skûle Welzijn,  Franeker

Woensdag 10 april / 9.30-11.30 uur

Thema: ‘Creatieve voorjaarsactiviteit’
Waar: De Skûle Welzijn, Franeker

Woensdag 8 mei / 9.30-11.30 uur

Thema: Informatief  ( onderwerp nog nader met elkaar te bepalen )
Waar: De Skûle Welzijn, Franeker

Woensdag 12 juni / 9.30 – 11.30 uur

Thema:  Informatief / ontspanning en bewegen
Gastspreker:  Boukje Dijkman
Waar:  Ons Huis St. Annaparochie

  • Mantelzorgcafé is voor alle mantelzorgers  --  Sieta Kuipers tel: 0518-460805